Over pleegzorg / Actueel / Vanaf 2018 Enver pleegzorg

Vanaf 2018 ‘Enver pleegzorg’

Oktober 2017 – Na de bestuurlijke fusie eerder dit jaar is nu definitief besloten dat FlexusJeugdplein op 1 januari 2018 juridisch gaat fuseren met Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. We gaan dan samen verder onder de naam Enver. Voor pleeggezinnen en -kinderen verandert er voorlopig niets. Uw pleegzorgbegeleider blijft de vertrouwde ondersteuning bieden.

Een belangrijke reden voor de fusie is dat we met elkaar goede en betaalbare zorg kunnen blijven leveren: investeren in de doorontwikkelingen van onze hulp- en dienstverlening in plaats van elkaar beconcurreren. Zo schreven we ons eerder dit jaar al samen in voor de aanbesteding van de Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond. Het resultaat is dat we de pleegzorg, en ook andere hulpvormen, gegund hebben gekregen. Dit betekent dan we van 2018 tot en met 2020, onder de naam Enver, pleegzorg kunnen blijven bieden in de regio Rotterdam Rijnmond. Ook enkele andere zorgaanbieders mogen pleegzorg in de regio aanbieden, zoals Horizon, Jeugdformaat, Timon en William Schrikker Pleegzorg.
Ook buiten de regio Rijnmond zullen we onder onze nieuwe naam doorgaan met het begeleiden van onze pleeggezinnen.