Over pleegzorg / Actueel / fusie / Over de fusie – Jacques Bovens beantwoordt vragen

Over de fusie – Jacques Bovens beantwoordt vragen

December 2017 – Met de vragen en opmerkingen van pleegouders over de fusie onder de arm zijn we op bestuurder Jacques Bovens afgestapt. In een uitgebreid interview vertelt hij over het waarom van de fusie, de nieuwe organisatie Enver en wat er verandert voor de pleegzorg.

Waarom hebben pleegouders nog weinig over de fusie gehoord?
In de nieuwsbrief pleegzorg is een aantal keer aandacht geweest voor de fusie en uiteraard zijn ook de pleegzorgbegeleiders op de hoogte. Ik vind het daarom jammer te horen dat een aantal pleegouders weinig of niets weet over de fusie. Aan de andere kant doet het me ook wel deugd. We zijn de fusie namelijk al meer dan een jaar aan het voorbereiden, dat pleegouders daar weinig of niets van hebben gemerkt, is goed. Het mag immers niet zo zijn dat pleeggezinnen of cliënten de dupe worden van onze interne processen en bijvoorbeeld minder aandacht krijgen.

Als er onduidelijkheid is over de fusie, die leidt tot zorgen bij pleegouders, vind ik dat wel vervelend. Ik ben daarom blij met deze gelegenheid om vragen van pleegouders te beantwoorden. Mocht het nou zo zijn dat pleegouders nu of later toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan moedig ik hen aan om die voor te leggen aan hun pleegzorgbegeleider of eventueel de pleegouderraad. De feedback is voor ons van belang, want op basis daarvan kunnen we leren en doorontwikkelen.

Waarom gaat FlexusJeugdplein fuseren?
FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof bieden alle drie jeugd- en opvoedhulp en deels binnen hetzelfde gebied. Al vele jaren stemmen we met elkaar ons zorgaanbod af, zodat kinderen, jongeren en ouders in de regio kunnen rekenen op passende hulp. Zo heeft FlexusJeugdplein zich gericht op hulp in de eigen omgeving: kortdurende ondersteuning in het gezin, op school en pleegzorg. Stek en TriviumLindenhof bieden meer op gebied van de specialistische zorg, dagbehandeling en crisishulp. Door één organisatie te vormen, bundelen we onze krachten en werkvormen en kunnen we cliënten beter, makkelijker en sneller bieden wat ze nodig hebben. Dat is prettig voor cliënten en de gemeenten vragen dat ook van ons.

Waar staat Enver voor?
Enver wil eraan bijdragen dat kinderen kansrijk opgroeien, hun kwaliteiten ontwikkelen en opbloeien tot volwassenen die meedoen en meetellen in de samenleving. We helpen kinderen, jongeren, ouders en opvoeders om sterk en weerbaar in het leven te staan. Dat doen we vanuit onze pedagogische deskundigheid en met steun van de omgeving. Samen zorgen we ervoor dat er een veilig en positief perspectief ontstaat.

De naam Enver is een associatieve naam, het heeft geen letterlijke betekenis. Het staat voor ‘samen’ en ‘verder’, voor ‘erbij horen’, ‘verbinden’ en ‘versterken’. Dat zie je ook terug in het logo, bijvoorbeeld in de wijze waarop de letters als schakels verbonden zijn. Uiteindelijk hoop ik dat uitleg overbodig wordt en de naam Enver staat voor een organisatie waar kinderen, jongeren en gezinnen graag door worden geholpen, waar hulpverleners met plezier werken, partners graag mee samenwerken en waar opdrachtgevers bij voorkeur zaken mee doen. Dat realiseren we vooral door ons gedrag, door wat en hoe we het doen.

Wordt de nieuwe organisatie niet heel groot en daarmee log en onpersoonlijk?
Enver behoort straks tot de grotere zorginstellingen in Nederland. We zijn actief in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Midden en er werken in totaal meer dan 1500 medewerkers. Voordeel, naast ons brede zorgaanbod, is dat we door de schaalgrootte betaalbare zorg kunnen bieden en toch ook middelen kunnen vrijmaken om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en goede voorzieningen te hebben. Door samen te gaan, staan we sterker. Dat blijkt ook uit de afgelopen aanbestedingen in de regio Rotterdam-Rijnmond: Enver is voor alle hulpvormen gekozen als zorgaanbieder.

Ondanks de grootte willen we wel flexibel en creatief in ons werk zijn en maatwerk bieden. We blijven het werk daarom kleinschalig en lokaal uitvoeren. Oplossingen zoeken we in en met de leefomgeving van kinderen, jongeren en gezinnen. De beweging die door ons met o.a. de pleegzorg gebiedsteams is gemaakt, zetten we dus in de hele organisatie door. Zo hebben onze professionals korte lijnen met het wijkteam, de scholen, verenigingen, etc. en kunnen we optimaal aansluiten op lokale activiteiten en behoeften. Daarbij houden onze cliënten en pleegouders één vast aanspreekpunt: een begeleider die weet wat er bij het kind en het gezin speelt en samen met hen oplossingen bedenkt.

Behouden pleeggezinnen hun pleegzorgbegeleider?
Pleegzorgbegeleiders behouden met de fusie hun baan. En, pleeggezinnen behouden in principe hun huidige pleegzorgbegeleider. Dat is in aanloop naar de fusie altijd ons uitgangspunt geweest en dat zal ook zo blijven. Zoals altijd kunnen er wel reguliere wisselingen van begeleiders zijn, bijvoorbeeld omdat een medewerker vertrekt, meer of minder gaat werken, of door veranderingen in het aantal pleegzorgplaatsingen in een gebied.

Wat betekent de fusie voor de werkwijze?
De pleegzorg gaat gewoon door met het werven, opleiden en bemiddelen van pleeggezinnen en zal pleeggezinnen de vertrouwde pleegzorgbegeleiding bieden. Daarin hanteren we de wettelijke bepalingen, landelijke richtlijnen en het bestaande FlexusJeugdplein beleid rond pleegzorg. Natuurlijk ontwikkelt de pleegzorg zich ook door, of er nu sprake is van een fusie of niet. Voordeel van de fusie is dat pleegzorgbegeleiders, als pleegouders of -kinderen daar baat bij hebben, steeds meer en makkelijker andere collega’s en hulpvormen kunnen betrekken. En andersom geldt dat ook, zij kunnen op hun beurt als extra steun (gedeeltelijk en/of tijdelijk) pleegzorg inzetten, of bijvoorbeeld de pleegzorgexpertise rond hechting benutten.

Blijft pleegzorg binnen Enver wel de aandacht krijgen die het verdient?
Pleegzorg vinden we bij FlexusJeugdplein heel belangrijk, maar ook de wetgever, gemeenten en onze fusiepartners vinden dat. Gedurende de voorbereiding op de fusie is er dan ook altijd veel aandacht geweest voor de borging van de pleegzorg(expertise) binnen Enver. De pleegouderraad is daarin nadrukkelijk betrokken. Bij mijn vertrek op 31 december draag ik dan ook met een goed gevoel het stokje over aan Enver-bestuurder Thea Roelofs. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de pleegzorg samen met de managers, pleegzorgbegeleiders én pleegouders goed weet voort te zetten en stevig zal verankeren binnen Enver. Een eerste kennismaking en uitwisseling tussen Thea Roelofs en de pleegouderraad heeft inmiddels plaatsgevonden.

Blijft de cultuur van FlexusJeugdplein overeind?
We delen allemaal de ambitie om het verschil te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel. Uit een onderzoek dat we vorig jaar uitvoerden onder de medewerkers van de drie organisaties, blijkt dat we ten aanzien van ons werk vrijwel dezelfde waarden delen. Deskundigheid, samenwerking, aandacht voor elkaar en cliënttevredenheid staan bovenaan ieders lijstje. Er zijn wel verschillen hoe we hieraan invulling geven. Wat de Enver-cultuur precies gaat worden, kan ik niet voorzien. We hebben met elkaar wel een duidelijke visie die we verwoord hebben in de kernwaarden: Vertrouwen, Versterken en Verbinden. Duurzame oplossingen in en met de eigen omgeving, maatwerk en zorgvernieuwing horen daarbij. Daarop is en wordt Enver ingericht.

Wat zou je nog aan pleegouders willen meegeven?
Als bestuurder ben ik op zekere afstand bijna 10 jaar betrokken geweest bij de pleegzorg. Ik heb dat al die jaren met veel plezier gedaan. De ontmoetingen die ik met pleegouders heb gehad, de verhalen en ervaringen neem ik als waardevolle herinneringen met mij mee. Ik wens u allen veel goeds en ga ervan uit dat u als pleeggezin samen met Enver het verschil blijft maken in een kinderleven. Samen. Sterker. Verder