Over pleegzorg / Actueel / We lossen het samen op

We lossen het samen op

September 2019 – De afgelopen tijd, vanaf onze fusie begin 2018, of misschien al daarvoor tijdens de decentralisatie van de jeugdzorg, is pleegzorg in een stevige rollercoaster terechtgekomen. Met het vertrek van programmamanager pleegzorg en gezinsvormen Yvonne van Adrichem afgelopen zomer en de veranderende positie van de pleegzorg, maken we nieuwe verbindingen binnen en buiten de organisatie.

Zo valt uw pleegzorgbegeleider niet meer onder de afdeling pleegzorg, maar is hij of zij ingedeeld in een ‘Enverteam’. Elk gebied waarin Enver diensten levert, heeft een eigen team met medewerkers, aangestuurd door een gebiedsmanager. Deze managers zijn de afgelopen anderhalf jaar ontzettend druk geweest met het leren kennen van hun Enverteam (soms wel 100 mensen), en alle werksoorten die er in ‘hun’ gebied vallen: de wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, gezinshuizen en nog veel meer. En zo ook pleegzorg. Dat deze andere manier van werken een verandering is die veel tijd heeft gekost (nu nog steeds), hebben pleegzorgwerkers en soms pleegouders ervaren. De nieuwe gebiedsgerichte manier van werken zal veel gaan opleveren, maar kost natuurlijk ook tijd waarin duidelijkheid moet ontstaan.

In die tijd moet voor u als pleegouders uiteraard wel duidelijk zijn bij wie u terechtkan voor vragen en suggesties. Hoe is dat nu bij Enver geregeld? In dit artikel zetten we dat voor u op een rij.

Ons uitgangspunt is: we lossen het samen op. Samen met de pleegzorgbegeleider, in eerste instantie. Daar kunt u hopelijk met uw meeste vragen, zorgen en suggesties terecht. Als er problemen in die samenwerking met uw pleegzorgbegeleider ontstaan, dan weet ons servicecentrum pleegzorg wie de manager van uw pleegzorgbegeleider is en kunt u daar contact mee opnemen. Voor overige informatie met betrekking tot pleegzorg (regelingen, kosten, trainingen) kunt u ook contact opnemen met ons servicecentrum. Zij zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 085 064 08 37.

Onze gedragswetenschappers ondersteunen de pleegzorgbegeleiders met inhoudelijke pedagogische vraagstukken en soms kunt u ook met de gedragswetenschappers te maken krijgen als er ingewikkelde problemen spelen rondom het opvoeden. Zij komen soms meekijken, meedenken, adviseren of ondersteunen. De gedragswetenschappers komen met u in contact via uw pleegzorgbegeleider.

Uiteraard kunt u ook voor veel pleegzorgvragen en zorgen contact opnemen met de pleegouderraad (por) van Enver. De por is een groep vrijwillige pleegouders die een nauwe samenwerking heeft met het management van Enver, aangaande pleegzorg. Zij hebben ervaring als pleegouder, en weten de weg in de pleegzorgwereld. Zij zijn bereikbaar via emailadres: pleegouderraad@enver.nl.