Over pleegzorg / Actueel / Wervingscampagne pleegzorg

De meeste pleegouders vinden het heel gewoon dat zij het kind van iemand anders in hun gezin opnemen. En dat ze dat ‘gewoon’ vinden, maakt het voor veel mensen juist bijzonder. Maar ‘gewone’ gezinnen, dat is juist waar pleegkinderen behoefte aan hebben. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.
De week van 10 t/m 18 oktober was de ‘Week van de pleegzorg’. Eén week per jaar waarin pleegzorgorganisaties bijzondere aandacht vragen voor het belang van pleegzorg. Ook binnen FlexusJeugdplein hebben we samen met pleegouders diverse acties georganiseerd, om pleegzorg onder de aandacht te brengen.

In het kader van de transitie van de jeugdzorg, waardoor gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor pleegzorg, hebben diverse pleeggezinnen de wethouder met de portefeuille ‘jeugdzorg’ uitgenodigd als gast aan tafel. Dat gaf hen een uniek kijkje in de keuken van een pleeggezin. Zo konden zij van pleegouders zelf horen hoe het is om een pleeggezin te zijn en met eigen ogen zien dat een pleeggezin eigenlijk een heel gewoon gezin is.
Voor diverse gemeenten was de week van de pleegzorg een mooie gelegenheid om pleeggezinnen in hun gemeente een bloemetje aan te bieden als blijk van waardering.

Voor ons is duidelijk dat de nieuwe wervingscampagne ‘supergewone mensen gezocht’ en de ‘Week van de Pleegzorg’ hun vruchten afwerpen. We hebben sinds de start van de campagne ongeveer zeven keer meer aanvragen voor informatiepakketten gekregen en organiseren extra informatieavonden om belangstellenden te informeren over pleegzorg. Eerder hebben ongeveer 30 gezinnen het voorbereidingsprogramma afgerond en zijn klaar om kinderen in hun gezin op te nemen. Wij zijn super blij met al deze ‘gewone’ gezinnen.