20 juni 2019, Heindijk 16, 3079 PM Rotterdam

Terugkomavond lezing ‘een (h)echte uitdaging’
Op donderdag 6 juni is een lezing georganiseerd voor onze pleegouders. Sprekers tijdens de lezing waren pleegouders Inge Vanderweege en haar man Mark. Zij gaven op deze avond een aantal tips en inzichten en ze deelden hun ervaringen.

De pleegouderraad wil naar aanleiding van de lezing twee keer een terugkomavond organiseren. In een kleine groep pleegouders wordt doorgepraat over de opvoedtips van Inge en Mark, in combinatie met de eigen thuissituatie. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Ook voor de pleegouders die de lezing op 6 juni niet hebben kunnen bijwonen.

Locatie en tijd
De avonden worden georganiseerd op donderdag 20 juni en donderdag 4 juli en vinden plaats bij Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam. De inloop van de avonden is vanaf 19.30 uur. Er is een minimaal (8) en maximaal aantal (14) deelnemers per avond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pleegouderraad@enver.nl.