Pilot Video Interactie Begeleiding (VIB-G) preventief

Juni – Sam (4 jaar) is gevallen van zijn fietsje. Pleegmoeder ziet dat hij zich verbijt van de pijn, maar hij huilt niet. Hij stapt weer op zijn fietsje en rijdt weg, hij negeert pleegmoeder als zij vraagt hoe het gaat. Sam weert het contact af. Waarom reageert Sam zo? Wat kan ik nu het beste doen?

De komst van een pleegkind in uw gezin brengt veel teweeg. U moet elkaar leren kennen, maar daarnaast verandert ook uw hele gezinsdynamiek. Misschien kent u het kind al vanuit uw netwerk, maar krijgt u nu de rol van ‘opvoeder’. Een pleegkind heeft vaak al veel meegemaakt. Hij of zij heeft vaak al op meerdere plekken moeten wonen en veel in de zorg gemist, voordat hij of zij bij u in het gezin kwam. Dit komt het vertrouwen in zichzelf, maar ook in anderen vaak niet ten goede. Ditzelfde geldt voor het opbouwen van een band met u. Als nieuw samengesteld (pleeg)- gezin gaat u op zoek naar de beste manier om met elkaar om te gaan. Enver start binnenkort met en pilot, waarbij gezinnen met startende plaatsingen preventief ondersteuning wordt geboden door middel van Video Interactie Begeleiding gericht op gehechtheid (VIB-G).VIB-G is een vorm van ondersteuning, waarbij een Video Interactie Begeleider (VIB’er) uw gezin op een aantal dagelijkse gezinsmomenten filmt. Bijvoorbeeld wanneer jullie samen eten of als jullie een spelletje spelen.

Bij de start van het traject brengt de VIB’er aan de hand van de ‘bouwstenen van hechting’ samen met u de hechtingsontwikkeling van uw pleegkind in kaart. Van daaruit werken we verder met de opnames die we maken. De opnames duren ongeveer tien minuten. Deze opnames bespreken we in een vervolgafspraak met elkaar. Aan de hand van de beelden observeert u samen met de VIB’er wat er precies gebeurt. We kijken hoe het pleegkind reageert op verschillende situaties, wat dit gedrag met u doet en hoe u daarop reageert.

Door de opnames op een later moment terug te kijken, kunt u van een afstandje kijken naar wat er gebeurt in de interactie, omdat u er niet middenin zit. Dit kan heel verhelderend werken.

Meestal zullen er drie à vier opnames gemaakt worden en na een half jaar (indien gewenst) nog een opvolging. De start van de VIB-G is tussen de twee en zes maanden, nadat uw pleegkind bij u in het gezin verblijft.

VIB-G zorgt ervoor dat pleegkinderen optimaal kunnen ingroeien in het pleeggezin. Pleegouders krijgen psycho-educatie en concrete handvatten om om te gaan met gedrag van hun pleegkind. Het pleegkind voelt zich gezien en gehoord.

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider.