Steef (8) zoekt een pleeggezin

Steef (8) zoekt een pleeggezin waar hij kan wonen tot duidelijk is of hij nog bij zijn moeder kan gaan wonen. 

Steef is een jongen van 8 jaar. Hij zit in groep 5 van een reguliere basisschool. Hij woonde tijdelijk bij zijn oma en is daar in augustus van dit jaar uithuisgeplaatst en in het pleeggezin geplaatst. Steef moest bij zijn oma weg omdat zij het lastig vond om met het boze gedrag van Steef om te gaan. In het pleeggezin gaat het goed maar hij kan hier niet voor langere periode blijven omdat deze pleegouders alleen kortdurende crisisopvang bieden. 

Steef is onderzocht bij Yulius en daaruit kwam naar voren hij trekken van ODD en hechtingsproblematiek ontwikkelt. Hij heeft geen diagnose. Steef kan wanneer hij spanning voelt of boos is de grenzen van zijn opvoeder opzoeken. Hij probeert dan te provoceren en brutaal te doen. Hij kan met spullen gooien en schelden. Bij oma liet Steef dit gedrag veel zien. Oma vond het lastig hiermee om te gaan en daardoor kon hij niet bij zijn oma blijven wonen. In het pleeggezin gaat het inmiddels beter. Hij heeft minder boze buien en zoekt minder vaak de grenzen op. Pleegouders geven aan dat duidelijkheid en structuur heel belangrijk zijn in de zorg voor Steef. Soms heeft hij het nodig om te horen dat hij moet luisteren en dat er geen ruimte is voor discussie. 

Steef is erg behulpzaam naar andere kinderen. Hij houdt van delen en is lief voor andere kinderen. In het huidige pleeggezin woont een jongen met Autisme en daar kan hij leuk mee praten en gamen. Moeder geeft aan het belangrijk te vinden dat Steef de kans krijgt om met kinderen te spelen in een nieuw pleeggezin. Het maakt daarbij niet uit of het met kinderen uit de buurt of in het pleeggezin zelf is. Belangrijk is wel dat andere kinderen in een pleeggezin niet even oud zijn als Steef. Jonger of ouder maakt niet uit. Steef is erg lief voor jongere kinderen. 

Een mooi voorbeeld van Steef zijn behulpzaamheid is dat hij zijn haar laat groeien. Hij wil dit graag doneren aan een stichting die pruiken maakt voor kinderen met kanker. 

Steef is een enthousiaste jongen. Hij kan erg verdrietig, bang of boos zijn maar ook zijn blijdschap is erg groot. Steef houdt van buitenspelen, knutselen en gamen. Steef spaart Pokémonkaarten. 

Steef heeft iedere week 2 keer een 1,5 uur bezoek. Op maandag ziet hij zijn oma en op donderdag ziet hij zijn moeder. Zei zijn beide erg belangrijk voor hem. Moeder wil graag weer voor Steef gaan zorgen en oma heeft periode voor Steef gezorgd. Dit kan soms voor spanningen zorgen. Moeder heeft moeite met het oppakken van de zorgtaken en oma heeft moeite met loslaten. Moeder heeft gezag over Steef en daarom is haar stem doorslaggevend. Voor moeder is het belangrijk dat een eventueel nieuw pleeggezin eerst kennis met haar maakt alvorens zij achter een plaatsing kan staan. 

De wens voor Steef: 
Een liefdevol pleeggezin waar hij kan blijven tot helder is of zijn moeder weer voor hem kan zorgen. Voor Steef zou het fijn zijn als hij in een pleeggezin komt wonen waar ook andere kinderen wonen. Dit is een wens en geen voorwaarde. Als er geen andere kinderen in het pleeggezin wonen is het voor Steef wel belangrijk dat er mogelijkheden zijn om met leeftijdsgenoten in de buurt te spelen. Het is voor Steef belangrijk dat het pleeggezin hem veel structuur en duidelijke regels kan bieden.  

Ben of ken jij iemand die iets voor Steef kan betekenen? Neem dan contact op met Eline Stalman via elinestalman@enver.nl