Pleegzorg Nederland: “lichte groei pleegzorg in 2019”

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Tekort pleegouders met name voor deeltijdpleegzorg

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten, is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekenden. Ruud Stevens, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “Het aantal pleegouders dat beschikbaar is voor deeltijdpleegzorg blijft helaas achter bij de toenemende vraag. Veel mensen denken bij pleegzorg aan fulltime zorg. Met de campagne ‘Open je wereld.nu’ gaan we de mogelijkheden van weekendpleegzorg dit jaar extra onder de aandacht brengen.”

Toename pleegouders
Het aantal kinderen dat via Enver in een pleeggezin woont, is in 2019 –in tegenstelling tot de landelijke trend- iets gedaald. We zien bij Enver een toename in informatieaanvragen over pleegzorg, er hebben in 2019 meer mensen een voorlichtingsavond bezocht dan het jaar ervoor en meer mensen hebben zich aangemeld om pleegouder bij Enver te willen worden.


Ook landelijk gezien zijn er meer nieuwe pleeggezinnen ingeschreven (2.778 nieuwe gezinnen). Dat zijn er 8% meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder. “De campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen”, aldus Ruud Stevens.