Voltijdpleegzorg

Voor andere kinderen is langdurige ondersteuning nodig, waarbij kinderen alle dagen van de week door een pleeggezin worden opgevangen. Opvang in een pleeggezin is tijdelijk. Dit betekent dat we meestal toewerken naar terugkeer van het kind naar zijn of haar ouders. Hoe lang dit duurt, verschilt. Soms blijkt dat ouders niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. In dat geval blijven kinderen tot ze volwassen zijn bij hun pleegouders wonen. 

Interesse?

Infoavonden

Wil je meer te weten komen over pleegzorg en pleegouder zijn (bij Enver)? Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan via onderstaande link. Of neem telefonisch of per mail contact op met servicecentrum pleegzorg.

Servicecentrum pleegzorg

Het Servicecentrum is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:30 tot 16:00 uur. 

Donderdag 22 juni 2023

Lichtenauerlaan 222, Rotterdam

Woensdag 11 oktober 2023

Heindijk 16, Rotterdam

Woensdag 18 oktober 2023

Heindijk 16, Rotterdam

Donderdag 23 november 2023

Lichtenauerlaan 222, Rotterdam