Pleegzorgkampen 2017

Ook deze zomer organiseert FlexusJeugdplein vakantiekampen voor pleegkinderen. Dit jaar hebben we opnieuw kamphuis “de Weijert” in Rockanje tot onze beschikking.

De kampen zijn bedoeld voor kinderen van zes tot achttien jaar. De kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd, maar ook op basis van hun ontwikkelingsniveau. De kampen zijn bedoeld voor pleegkinderen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan is er sprake van een wachtlijst. De pleegzorgkampen worden begeleid door mensen die ruime ervaring hebben in de pleegzorg en in het begeleiden van kampen.

Data kampweken
8  t/m 12 juli      15 t/m 17 jaar
12 t/m 16 Juli     6  t/m 9 jaar
16 t/m 20 Juli     12 t/m 14 jaar
20 t/m 24 Juli     10 t/m 12  jaar

U kunt in de aanmelding aangeven welke week uw voorkeur heeft (in overeenstemming met de hierboven genoemde leeftijdsgrenzen). Wij vragen u om bij de aanmelding rekening te houden met eventuele andere vakanties/kampen van het kind. De ervaring heeft ons geleerd dat twee kampen vlak achter elkaar voor de meeste kinderen teveel van het goede is.
Als u knelpunten voorziet met betrekking tot deelname aan een kamp (bijvoorbeeld vervoer naar het kamphuis), dan kunt u deze bespreken met uw pleegzorgbegeleid(st)er.

Kosten
Deelnamekosten voor pleegkinderen van FlexusJeugdplein zijn € 80,00 per kind.

Aanmelden
Vanaf 13 maart 2017 t/m 17 april 2017  kunt u uw (pleeg)kind(eren) aanmelden. Aanmeldingen verlopen via uw pleegzorgbegeleid(st)er of zijn/haar vervanger. Uw begeleider vult samen met u het formulier in en levert dit in bij de organisatoren. Op basis van de informatie uit de aanmelding wordt een voorlopige kampindeling gemaakt, waarbij we rekening houden met zowel de leeftijd als het ontwikkelingsniveau van het kind. Nadat de aanmelding door ons verwerkt is, krijgt u een bevestiging en verdere informatie over de betaling. Pas als de betaling bij ons binnen is, is de inschrijving voor het kamp definitief.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die bespreken met uw pleegzorgbegeleid(st)er. Indien u uw vaste begeleid(st)er niet kunt bereiken, kunt u bellen naar 010-2211999 en vragen naar Mirjam Gort of Sonja Schuurbiers.