Trainingen

Trainingen voor pleegouders

Als pleegouder krijgt u bij de opvoeding van uw pleegkinderen te maken met specifieke thema’s, zoals hechting, omgaan met eigen ouders en seksuele opvoeding van pleegkinderen. Om u daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, verzorgen onze pleegzorgbegeleiders nu diverse trainingen rond deze thema’s. De trainingen zijn erop gericht om u als pleegouder sterker en zekerder te maken in de opvoeding van uw pleegkind(eren). Ze vormen een aanvulling op de basistraining voor nieuwe pleegouders, maar zijn ook zeer geschikt voor ervaren pleegouders.

Werkwijze
We werken in overzichtelijke groepen van maximaal 16 pleegouders. In iedere training wordt uw kennis over een bepaald thema vergroot en gaat u met concrete tips en adviezen naar huis voor uw eigen thuissituatie. We streven naar een veilige sfeer waarin iedereen de voor hem of haar moeilijke punten in kan brengen rondom het thema van de training. Om zoveel mogelijk te profiteren van de koppeling die we maken tussen theorie en praktijk, is het van belang dat er een pleegkind bij u in huis woont op het moment dat u de training volgt.

Aanmelden
U kunt zich voor de trainingen aanmelden via uw pleegzorgbegeleider. De data van de trainingen vindt u in de agenda van de site. Na aanmelding krijgt u van uw pleegzorgbegeleider een bevestiging van uw deelname.

 

1. HECHTING
Heel veel pleegkinderen ervaren problemen in hun hechtingsontwikkeling. Ze hebben soms een verleden achter de rug waarin opvoeders er weinig of wisselend voor hen zijn geweest of ze hebben ronduit beangstigende dingen meegemaakt in relatie met volwassenen. Hierdoor hebben ze weinig basisvertrouwen opgedaan richting volwassenen. Er is vaak sprake van een onveilige hechtingsstijl. Dit merkt u ook aan het gedrag en in het contact met uw pleegkind.

In deze training gaan we gedurende twee avonden aan de slag rond het thema hechting. Wat is hechting en hoe verloopt een normale ontwikkeling? Hoe kan het misgaan en welke gevolgen heeft dit voor een kind? Aan het eind van de training heeft u meer kennis over hechting én heeft u inzicht in de hechtingsstijl van uw eigen pleegkind. En het allerbelangrijkste: hoe u uw pleegkind kunt helpen om het basisvertrouwen (terug) te krijgen.

 

2. SEKSUELE OPVOEDING 0 – 12 JAAR / 12 – 18 JAAR
Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de residentiële zorg en pleegzorg een aanzienlijk groter risico lopen op seksueel misbruik dan kinderen die bij hun ouders wonen. Daarom vraagt het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van pleegkinderen extra aandacht van pleegouders en begeleiders. Want openheid van volwassenen is het belangrijkste wapen om seksueel misbruik aan te pakken. Wanneer pleegouders, ouders en pleegkinderen zich vrij voelen om met elkaar over seksualiteit te praten, is de kans groter dat pleegkinderen ook durven te praten over mogelijk seksueel misbruik indien daarvan sprake is (geweest).

Tijdens de training gaan we in op de gezonde ontwikkeling vanaf de geboorte tot de volwassenheid, met nadruk op de leeftijd van 0-12 jaar of 12-18 jaar. Om een gezonde ontwikkeling te bevorderen, wordt er een beroep gedaan op uw vaardigheden en kennis. Dit kan een hele uitdaging zijn, want de meeste volwassenen voelen zich op zijn minst enigszins geremd als het over seksualiteit gaat. We bespreken met elkaar de rechten van het kind, aandachtspunten bij pleegkinderen en wat uw (pleeg)kind van u nodig heeft. Hoe kunt u in gesprek gaan en in gesprek blijven? Ook geven we tips over bruikbare boeken, folders en websites en krijgt u alle informatie mee naar huis.

 

3. SAMENWERKEN MET OUDERS (VOOR BESTANDSPLEEGOUDERS)
Een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van een pleegkind. Soms gaat het als ‘vanzelf’ goed, maar het kan ook een hele puzzel zijn. Er kunnen bij alle partijen – ouders, pleegouders of pleegkind – heftige gevoelens ontstaan van bijvoorbeeld woede of machteloosheid wanneer het niet lukt om de contacten op een ontspannen manier te laten verlopen.

In de training ‘Samenwerken met ouders’ wordt in twee avonden het belang van een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders belicht. Wat kunt u als pleegouder doen om deze samenwerking op een goede manier in stand te houden of te verbeteren? En, hoe kunt u uw pleegkind ondersteunen in het contact met zijn of haar ouders? Aan het eind van de training gaat u naar huis met handvatten om de samenwerking met ouders (nog) beter vorm te geven.