Update pleegzorgkamp 2020

Juni – Over nauwelijks vijf weken is het alweer zover: dan begint pleegzorgkamp 2020. Net als altijd verheugen wij ons hier als organisatie en kampleiding weer enorm op. Toch zult u begrijpen dat de voorbereiding er dit jaar behoorlijk anders uitziet dan andere jaren.

Het coronavirus en alles wat daarbij komt kijken, dwingt ons om onszelf de vraag te stellen of pleegzorgkamp 2020 wel door kan gaan. Het is goed om te weten dat wij hier intern uitvoerige gesprekken over voeren. Daarnaast zijn we in nauw contact met zowel het RIVM als de betrokken veiligheidsregio.

Halverwege juni zullen wij de knoop doorhakken en alle betrokken pleeggezinnen informeren.

Namens de kamporganisatie,
Marieke de Heus & Tamara Bardega