Update vanuit het programmateam pleegzorg van Enver

Update trainingen, bijeenkomsten en evenementen
Na een lange periode van weinig contact en weinig mogelijkheden kunnen we gelukkig langzaam weer wat dingen oppakken. De eerste basistraining in coronatijd is eind mei afgerond in kleine groepjes. Heel fijn, want we hebben weer dringend pleegouders nodig! In juni vinden er ook twee (volle) basistrainingen plaats, uiteraard ook in kleine groepjes en volgens de richtlijnen vanuit het RIVM. Ook de training voor deeltijdpleegzorg zal weer opgestart worden.Twee van de drie vervolgtrainingen die u als pleegouder kunt volgen, zijn grondig vernieuwd. Met deze invulling starten we na de zomer. Bekijk onze agenda voor de trainingen die plaatsvinden deze zomer.De maandelijkse voorlichtingsavonden hebben we de afgelopen periode op een alternatieve manier ingericht, namelijk door middel van telefonische gesprekken met potentiële pleegouders en het opsturen van aanvullende informatie aan hen. Op maandag 22 juni vindt de eerste digitale editie van de voorlichtingsavond plaats via een webinar. We zijn heel benieuwd hoe dit bevalt, zowel voor medewerkers als voor deelnemers.Helaas kon de geplande pleegzorgdag op 6 juni niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom corona. We hopen u hier volgend jaar alsnog voor te kunnen uitnodigen en er met elkaar een geslaagde en feestelijke dag van te maken. Wij kijken er alvast naar uit!

Project pleegouderbuddy
Pleegouders geven regelmatig aan dat zij, naast de reguliere begeleiding door de pleegzorgbegeleider, behoefte hebben aan contact met andere pleegouders. Zo kunnen zij van elkaar leren hoe om te gaan met situaties waar zij binnen de zorg voor hun pleegkinderen tegen aanlopen. Dit geldt met name voor startende pleegouders, maar zeker ook ervaren pleegouders kunnen tegen moeilijkheden aanlopen, waarbij het fijn is om van gedachten te wisselen met iemand die de situatie herkent. Het gaat hier dan om zogenaamd ‘buddyschap’.

Door een buddy te koppelen aan een pleegouder die hier behoefte aan heeft, bieden we op laagdrempelige wijze extra hulp aan pleegouders. Extra hulp die gebaseerd is op ervaring en (h)erkenning van mensen die vanuit eigen ervaring weten waar ze over praten en van daaruit mee kunnen denken over een oplossing voor of antwoord op allerlei vragen. Het is voor pleegouders immers fijn als er niet alleen een professional is om hen te begeleiden, maar juist ook een collega-pleegouder die echt weet hoe het is. De buddy’s hebben bovendien een verbindende rol richting Enver.

Dit jaar willen we vanuit het programmateam pleegzorg van Enver dit buddyproject opstarten. Op dit moment betekent dit dat we nu eerst op zoek zijn naar pleegouders die graag buddy willen worden. Buddy zijn, is een verdieping voor uzelf als pleegouder en een mogelijkheid om -door een ander bij te staan- veel (meer) te leren over allerlei aspecten van pleegzorg. Daarbij is bewezen dat het buddyschap breakdowns kan voorkomen. Redenen genoeg dus om dit eens goed voor u zelf te overwegen!

Een buddy bent u deels al door uw ervaringen met pleegzorg, door betrokkenheid bij andere pleegouders en door de wens, de tijd en de mogelijkheid om al die kennis en ervaring met anderen te delen. Daarnaast krijgt u vanuit Enver een training en begeleiding aangeboden om het buddyschap binnen gestelde kaders goed vorm te geven en natuurlijk een extra netwerk van collega-buddy’s, waardoor veel mogelijkheden ontstaan om te sparren. Spreekt het buddyschap u aan en denkt u daar de juiste vaardigheden voor te hebben? Bespreek dit dan allereerst met uw pleegzorgbegeleider. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar marlousroodnat@enver.nl.