Veranderingen in pleegzorgland door het coronavirus

April 2020 – Het coronavirus laat ook pleegzorgland niet onberoerd. We hebben met elkaar momenteel met veel veranderingen te maken en alles is anders dan normaal. Dit zien we rondom bezoekregelingen tussen ouder(s) en kind(eren), maar is ook merkbaar in het contact tussen pleegzorgbegeleider en pleeggezin. De thuissituatie kan meer dan anders onder druk komen te staan. Hoewel we binnen Enver gelukkig ook veel positieve geluiden horen vanuit de pleeggezinnen, is het van belang met elkaar oog te houden voor het welzijn van alle gezinsleden. We willen benadrukken dat –ondanks alle onzekerheid- wij er vanuit Enver alles aan doen om u de hulp en begeleiding te bieden die u van ons bent gewend. Vanwege de beperkende maatregelen geven we dat soms wat anders vorm en vraagt dit een flinke dosis creativiteit. We zetten de belangrijkste zaken voor u als pleegouder van Enver op een rij.

School
We realiseren ons dat het voor sommige pleeggezinnen een grote belasting is dat de kinderen niet naar school kunnen. Is dit voor u ook het geval? Neem dan alstublieft contact op met uw pleegzorgbegeleid(st)er. Achter de schermen hebben we ondersteuning klaarstaan. Als thuisonderwijs voor kwetsbare kinderen niet goed mogelijk is, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met o.a. scholen buitenshuis onderwijs te organiseren. Als dit bij uw pleegkind het geval is, dan kan uw pleegzorgbegeleider helpen om hierover het gesprek aan te gaan met school. Ook als uw pleegkind thuis niet over een laptop beschikt om schoolwerk te maken, kunnen we hulp inschakelen. Er is geld beschikbaar om laptops aan te schaffen; dit loopt via de scholen.

Crisisaanmeldingen
We proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op meer crisisaanmeldingen voor pleegzorg. Bent u (anders dan voorheen) beschikbaar en bereid om een kind op te vangen dat acuut geplaatst moet worden? Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider.

(On)begeleide bezoeken
Er is een landelijk protocol opgesteld voor de begeleide en onbegeleide bezoeken van kinderen en ouders die niet bij elkaar wonen. Dit beleid is begin van deze week versoepeld, waardoor de (on)begeleide bezoeken in meer gevallen dan voorheen mogelijk zijn. Onze pleegzorgbegeleid(st)er zal samen met u en de jeugdbeschermer de afweging maken of en hoe de bezoeken met ouders doorgaan. De pleegzorgbegeleider zal daarbij rekening houden met zowel de gezondheid als het welzijn van alle betrokkenen.

Bezoek van uw pleegzorgbegeleider
Medewerkers van Enver werken zo veel als mogelijk thuis. Als het voor de ontwikkeling of de mentale gezondheid van een kind of gezin belangrijk is dat een face-to-face contact doorgaat, kan dat, mits er in het pleeggezin (en bij de pleegzorgbegeleider) geen gezondheidsklachten zijn. Als een pleegzorgbegeleider op huisbezoek komt, vraagt hij of zij dit eerst bij u na. Ter geruststelling: als u of één van uw gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft, wordt daar uiteraard rekening mee gehouden in de afweging die u samen met de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen maakt. We volgen hierin ook het landelijke beleid. Als een face-to-face afspraak niet doorgaat, gebruiken we telefonische of digitale middelen om contact te onderhouden.  

Trainingen
Tot nader bericht vinden er momenteel geen trainingen plaats.

We willen u bedanken voor uw inspanning, creativiteit en uithoudingsvermogen bij het zorgen voor één of meerdere pleegkinderen. Onze waardering is groot! Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen elkaar steunen in deze uitzonderlijke tijd, laten we dat vooral blijven doen!  

Heeft u vragen of dringend hulp nodig?
Schroom niet om contact op te nemen met uw pleegzorgbegeleider vanuit Enver of met het Servicecentrum Pleegzorg via telefoonnummer 085 064 08 37. Als u een vraag of zorg heeft die u wilt delen met mede-pleegouders, kunt u terecht bij de pleegouderraad (POR) via pleegouderraad@enver.nl. Voor antwoord op vragen over het coronavirus, kunt u op de website van het RIVM terecht.