Verschillende vormen van pleegzorg

Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg mogelijk. Met elkaar zoeken we altijd naar de vorm die het beste past bij het pleegkind, zijn of haar ouders en pleegouders. Er zijn verschillende type pleeggezinnen en type pleegzorg. In principe kan iedereen van 21 jaar of ouder pleegouder worden.

Netwerkpleeggezin

Een groot deel van de kinderen dat (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, woont bij een bekende, zoals een opa, oma, tante, oom, juf of meester. Zij zijn het netwerk van een kind en daarom noemen we deze vorm van pleegzorg ook wel netwerkpleegzorg. In de eerste plaats kijken we altijd of een kind terecht kan bij iemand in zijn of haar netwerk.

Bestandspleeggezin

Het is niet altijd mogelijk dat kinderen bij iemand in hun netwerk wonen. Voor deze kinderen zoeken we naar andere gezinnen die deze kinderen willen opvangen. Deze gezinnen noemen we bestandspleeggezinnen. Om een goede match te maken tussen pleeggezin en pleegkind zoeken we altijd naar nieuwe pleeggezinnen.

Deeltijdpleegzorg

Voor veel kinderen is het fijn als ze af en toe een dag(deel) of een paar dagen per week of maand worden opgevangen in een ander gezin. Soms doordeweeks, soms in weekenden of vakanties. Door deze dagen in een ander gezin kunnen kinderen en hun ouders weer opladen. Hierdoor kunnen kinderen toch in hun eigen gezin blijven wonen.

Pleegzorg voor zolang als nodig (voltijdpleegzorg)

Voor andere kinderen is langdurige ondersteuning nodig, waarbij kinderen alle dagen van de week door een pleeggezin worden opgevangen. Opvang in een pleeggezin is tijdelijk. Dit betekent dat we meestal toewerken naar terugkeer van het kind naar zijn of haar ouders. Hoe lang dit duurt, verschilt. Soms blijkt dat ouders niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. In dat geval blijven kinderen tot volwassenheid bij hun pleegouders wonen. Lees meer

Interesse?

Wil je meer te weten komen over pleegzorg en pleegouder zijn (bij Enver)? Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan via onderstaande link, of neem telefonisch of per mail contact met ons op.

Servicecentrum pleegzorg
085 064 08 37
pleegzorg@enver.nl

Het servicecentrum is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 16.00 uur.

Agenda

maandag 12 juni 2023
Op locatie bij Enver
dinsdag 13 juni 2023
Op locatie bij Enver
woensdag 14 juni 2023
Op locatie bij Enver
donderdag 15 juni 2023
Op locatie bij Enver