Pleegmoeder Anja: ‘Het heeft zo moeten zijn’

Februari 2015 – Anja (51 jaar) is sinds kort pleegmoeder van Danisha; de dochter van Anja’s nicht. Danisha is nu drie jaar en gaat een paar dagen per week naar de peuterspeelzaal. De partner van Anja heeft sinds kort weer werk, en dat houdt soms in dat hij voor een week weg is. De opvoeding van Danisha komt dan voornamelijk op Anja neer. Hoe het is om ineens voor het kind van iemand anders, iemand die familie is, te zorgen? Anja deelt haar ervaringen in een openhartig interview.

Danisha woont sinds 2014 bij Anja en haar partner in huis en ze ontwikkelt zich goed. De biologische ouders van Danisha hebben zelf aangegeven dat ze een langere periode niet meer voor haar kunnen zorgen. Wel is er regelmatig contact. Anja treft moeder bijvoorbeeld op verjaardagen en ze gaan wel eens bij elkaar op de koffie zodat Danisha en haar moeder elkaar kunnen zien.

Hoe heeft het pleegouderschap uw leven veranderd?
‘Mijn partner en ik waren met zijn tweeën en voordat Danisha bij ons kwam wonen zorgden wij twee keer in de week voor onze kleindochter. Zij heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Danisha en de twee kunnen het goed met elkaar vinden. Tijd voor elkaar als partner heb je als pleegouder minder. Nu Danisha bij ons woont moeten we echt tijd voor elkaar maken en altijd zorgen dat er iemand thuis is. We kunnen bijvoorbeeld niet meer spontaan naar de film gaan en uitslapen is er ook niet meer bij. Sinds de komst van Danisha is ons leven meer gestructureerd en we zijn gezonder gaan eten. Danisha heeft mijn leven vooral positief veranderd. Mijn partner en ik hebben nog geprobeerd om samen een kind te krijgen maar dat wilde niet meer lukken. En nu, jaren later, zijn wij ineens pleegouders van een meisje van drie jaar. Je blijft je wel jong voelen doordat je steeds bezig bent met de zorg voor een kind. Bovendien krijg je er zoveel voor terug. Danisha is niet ons eigen kind, maar toch is onze wens uit gekomen, namelijk: er is een kind in huis. Wij hebben sinds mei ons hele leven omgegooid. Ons leven met zijn tweeën veranderde naar een leven met zijn drieën. Het is nu altijd levendig in huis.’

Was u voldoende voorbereid op het pleegouderschap?
Anja: ‘Ik denk dat ik een qua opvoedingservaring een voorsprong heb op mijn partner. Jarenlang heb ik gewerkt in de kinderopvang waar ik verschillende kinderen heb meegemaakt. Nadat wij geprobeerd hadden om zelf kinderen te krijgen, begonnen we te overwegen om een regulier pleegzorgtraject aan te gaan. Ik had toen ook al informatie aangevraagd over het pleegouderschap in het algemeen. Dat ons nichtje ons daarna vroeg om voor haar dochter te zorgen, kwam niet zomaar op ons pad, dat heeft zo moeten zijn.

Je moet echt wel heel sterk in je schoenen staan en er bewust voor kiezen dat je dit wil doen. Kinderen komen niet zomaar in de pleegzorg. Je moet je kunnen inleven in het kind en ook wel de geschiedenis van het kind kennen en uitdragen. Doordat wij de voorgeschiedenis van Danisha al kenden, wisten wij hoe we in bepaalde situaties met haar om moesten gaan en wat we konden verwachten. Een voorbeeld hiervan is dat wij er vóór haar plaatsing al van op de hoogte waren dat Danisha er moeite mee had om tussen de middag te gaan slapen. Daarnaast wisten wij dat Danisha moeilijkheden had met eten. In het begin van haar plaatsing propte ze alles snel weg, omdat ze bang was dat wij haar bord weg zouden halen. Dit is nu veranderd. Ze meldt het ons nu ook wanneer ze “vol zit”, iets wat ze voorheen nooit zei. Als je ziet dat een kind opbloeit en vooruit gaat doet dat je heel veel.’

Welke tips heeft u voor aankomende pleegouders?
Anja: ‘Weet wat je doet en vraag jezelf af of je sterk genoeg bent voor het pleegouderschap.’ Daarnaast is een stabiel leven belangrijk en dat je openstaat voor het kind én zijn of haar ouders’.

Nadie van Duivenbode, stagiaire pleegzorg

De ingevoegde foto is een willekeurige foto en is geen werkelijke afbeelding van de in dit artikel genoemde personen.

Meer over de wenperiode
Een goed begin..
– Column ‘Een nieuwe start’

 

Naar veelgestelde vragen Opvoeding en ontwikkeling