Een cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden voor pleegzorg kan via de bureaudienst van Enver.

T 085 064 08 38
pleegzorgcrisis@enver.nl
ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur

Soms is er acuut hulp nodig en is er sprake van een crisissituatie. In dat geval kunt u buiten kantoortijden te allen tijde contact opnemen met het Crisis Interventie Team (CIT):

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond: 010-2330000
Jeugdbescherming West: 070-3795160