Mijn kind woont (af en toe) in een pleeggezin van Enver

Soms is het belangrijk dat jij en je kind zo nu en dan tijd krijgen om ‘op adem te komen’. Dan kan je kind bijvoorbeeld enkele dagdelen per week of een aantal weekenden per maand naar een pleeggezin. Of een paar weken tijdens de vakantie. Als u, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet voor uw kind kan zorgen, dan kan het ook zijn dat uw kind bij pleegouders gaat wonen.


Verschillende soorten pleegzorg 
Het is heel fijn als een kind in een voor hem of haar vertrouwd gezin opgevangen kan worden, bijvoorbeeld bij opa en oma of bij een oom en tante. Dit noemen we netwerkpleegzorg. Als dat niet kan, zoeken we een gezin dat zich bij Enver heeft aangemeld als pleeggezin. We kijken daarbij uiteraard heel goed of het gezin past bij jullie kind. We noemen dit ook wel bestandspleegzorg.

Ouders blijven belangrijk
Jullie blijven altijd de vader of moeder van je kind, ook als het (tijdelijk) ergens anders woont. Afhankelijk van de situatie worden afspraken gemaakt over de duur van de plaatsing. Dit betekent dat we meestal toewerken naar terugkeer naar huis. Hoe lang dit duurt, verschilt. Soms blijkt dat ouders niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. In dat geval blijven kinderen tot volwassenheid bij hun pleegouders wonen. Ook als jullie kind voor langere tijd ergens anders woont, blijf je een belangrijke rol spelen in het leven van je kind.

Begeleiding
Als je kind (af en toe) ergens anders woont, kun je te maken krijgen met verschillende hulpverleners. De pleegzorgbegeleider van Enver volgt hoe het gaat met je kind in het pleeggezin en begeleidt het pleeggezin om zo goed mogelijk voor jouw kind te zorgen. Ook helpt de pleegzorgbegeleider jou en de pleegouders om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken.  

Wanneer het niet gaat zoals je wilt
Het doel van jeugdhulp is om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals je wilt of had verwacht. Bespreek dit dan eerst met de betreffende hulpverlener zelf. Kom je er met hem of haar niet uit, dan kun je een klachtengesprek aanvragen met de leidinggevende van de betreffende hulpverlener. Kom je er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij beantwoorden uw vragen en ondersteunen u bij klachten. Kijk op de website van Jeugdstem of bel naar 0885551000.

Meer weten
Wil je meer weten? Bekijk dan deze folder voor ouders. Er is ook een folder gemaakt door een moeder die zelf heeft meegemaakt dat haar kinderen niet meer thuis woonden.

Vragen naar aanleiding van incident pleeggezin Vlaardingen – juni 2024
De calamiteit in het pleeggezin in Vlaardingen is zeer ernstig en triest. Verschillende partijen onderzoeken wat er precies is voorgevallen. 

Ook Enver wil koste wat kost dat de onderste steen boven komt. Vooruitlopend op de uitkomsten van de onderzoeken, en vanwege de privacy van betrokkenen, kunnen wij niet ingaan op vragen over de gebeurtenis. Op onze website kun je een bericht vinden waarin we reageren op de situatie. Daar plaatsen we meer informatie zodra er meer bekend is.

We begrijpen dat de gebeurtenis zorgen en vragen oproept over veiligheid in pleeggezinnen. In deze Q&A beantwoorden we veel gestelde vragen.