Pleegouderraad Enver

Pleegouders voor pleegouders!

Wat we doen
De POR (PleegOuderRaad) praat en denkt mee over het pleegzorgbeleid van Enver. Op deze manier proberen we de aangeboden hulp- en dienstverlening aan pleegouders en pleegkinderen aan te scherpen, het goede te behouden, uit te breiden en onder de aandacht te brengen. De POR vertegenwoordigt alle pleegouders van Enver. Het gaat hierbij om ongeveer 1200 pleeggezinnen (en bijna 1600 pleegkinderen). De POR praat regelmatig met het bestuur van Enver en heeft ook goede contacten met verschillende disciplines, zoals het programmateam, de ondernemingsraad (OR), Raad van Toezicht en de cliëntenraad. De POR bespreekt knelpunten, suggesties en ervaringen van pleegouders en kan aan de genoemde personen binnen Enver gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook schrijven we regelmatig artikelen in de pleegzorgnieuwsbrief.

Je kunt de POR in feite beschouwen als de ondernemingsraad van de pleegouders en hun pleegzorgvoorziening (Enver).  We behandelen alle informatie van pleegouders vertrouwelijk. We zullen sowieso altijd een luisterend oor bieden. Soms hebben we zelf een advies, soms verwijzen we door. We behandelen geen individuele klachten van pleegouders; dat is het werk van Jeugdstem. Met de door jullie gegeven input zullen we, daar waar het de pleegzorg in haar algemeenheid treft, Enver bevragen en adviseren. Onze rol is dus het monitoren van veranderingen, bijzonderheden of zaken die de pleegzorg in het algemeen, of op meerdere plaatsen raken. Met al je vragen, suggesties of opmerkingen kun je ons bereiken via por.enver@gmail.com.

Lid worden
De pleegzorgvoorziening van Enver hoort graag wat pleegouders van hun hulp- en dienstverlening vinden. Via de POR kun je actief hierover meedenken en meepraten. Vind je dat zaken anders of beter kunnen worden geregeld? Laat het de POR dan weten! Wil je zelf actief meedenken? Dit kan door lid te worden van de pleegouderraad. Wij willen de pleegouderraad graag uitbreiden. Interesse? Stuur dan een mail naar por.enver@gmail.com. Benieuwd naar de leden van de POR? Lees dan het nieuwsartikel ‘de pleegouderraad stelt zich voor!‘.

De achterban van de POR: dat is iedere pleegouder van Enver
Mocht lid worden van de POR voor nu een te grote stap zijn, maar wil je wel iets kwijt of meedenken? Dan kun je op mails met verzoeken van de POR reageren, of zelf vrijblijvend een mail naar ons sturen. Als je je telefoonnummer meestuurt en een tijd waarop je het best bereikbaar bent, belt één van ons je op voor een gesprek(je). De pleegouderraad wordt op deze manier gevoed met ervaringen en signalen uit de praktijk, waarmee wij Enver kunnen adviseren. Laat dus gerust van je horen. Je bent daarin echt onmisbaar!

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur ons een mail via: por.enver@gmail.com. Wil je ons liever schrijven? Dat kan ook:

POR
p/a Postbus 258
3000 AG Rotterdam

Voorzitter POR: Angélique Teeuw
Secretaris POR: Margreet Jansen