Agenda: Training samen één team (deel 1/2)

Training samen één team
Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Als pleegouder zorg je voor een kind, omdat zijn of haar ouders dat (tijdelijk) niet mogen of kunnen. In principe is pleegzorg tijdelijk en als het kan, werken we aan een terugkeer naar huis. Zolang een pleegkind bij je woont, is het belangrijk om over het contact met de ouder(s) van je pleegkind na te denken en dit contact tussen kind en de ouder en tussen jou en de ouder vorm te geven. Vanuit Enver ondersteunen we je hierbij. Dit doet je pleegzorgbegeleider, maar dit doen we ook in een aanvullende training.    

De training ‘samen één team’ gaat over contacten met ouders. In twee avonden gaan we in een interactief programma met jou drie thema’s behandelen:

1. Hoe ziet een goed en veilig contact er uit tussen je pleegkind en zijn ouders? Wat zijn daarin (per leeftijd) belangrijke factoren?
2. Op welke manier kun je het contact tussen je pleegkind en zijn ouders begeleiden en ondersteunen?
3. Hoe geef je je eigen contact met de ouders van je pleegkind vorm? Wat zijn succesfactoren om de relatie goed of werkbaar te maken?


Aanmelden
U kunt zich voor de training aanmelden via uw pleegzorgbegeleider. De training bestaat uit twee bijeenkomsten Voor de training is het van belang dat er een pleegkind bij u is geplaatst op het moment dat u de training volgt. De training is zowel voor beginnende als ervaren pleegouders.

Locatie:

Op locatie bij Enver

Datum:

9 mei, 2023

Tijd: