Agenda: Training zorgen voor getraumatiseerde kinderen (deel 8/9)

Training zorgen voor getraumatiseerde kinderen
Pleegkinderen hebben regelmatig één of meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Voor u als pleegouder kan het lastig zijn om te weten hoe u hiermee het beste kunt omgaan. In deze training ontdekt u dat het kijken door een ‘traumabril’ naar het gedrag van uw pleegkind een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van het kind. De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 12 pleegouders die allemaal minimaal 6 maanden voor een pleegkind (0-18 jaar) zorgen. In 8 modules behandelen we belangrijke thema’s. U krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen en u leert hoe u het gevoel van veiligheid bij getraumatiseerde kinderen kunt vergroten. Ook verkrijgt u inzicht in het herkennen en ontwikkelen van de krachten van getraumatiseerde kinderen. Bij elke module vindt kennisoverdracht plaats en koppelt u met behulp van werkbladen de opgedane kennis aan de situatie bij u thuis. Daarnaast is er ruimte om ervaringen met andere pleegouders uit te wisselen en tips met elkaar te delen. Voor de laatste bijeenkomst kunt u belangrijke mensen uit uw netwerk uitnodigen.

Tijd
De training is op woensdagochtend van 09.00-11.30 uur en vindt plaats bij Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam.

Aanmelden
Je kunt je niet meer aanmelden voor deze training.

Locatie:

Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam

Datum:

17 april, 2024

Tijd:

09:00