Kosten declareren

Als pleegouder kun je gemaakte kosten declareren. Op deze pagina lees je er meer over.

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht.

Pleegouders kunnen voor bijzondere kosten, die niet onder de basisvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten.


Pleegouders kunnen voor bepaalde reiskosten een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten. Hieronder vallen:

  • boven de 500 km per jaar: reiskosten voor verplichte familiecontacten, veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, of therapiebezoek.
  • na aftrek van een 1-zone abonnement: reiskosten openbaar vervoer t.b.v. voortgezet onderwijs.

Alle declaraties van een boekjaar (bijvoorbeeld 2020) moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar ingediend worden (dus vóór 1 februari 2021).

Je kunt de kosten online declareren. Hiervoor heb je het BSN-nummer van je pleegkind en je e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig.

Declaratieformulieren
Mocht je niet online kunnen declareren, dan kun je onderstaande declaratieformulieren downloaden. Neem bij vragen contact op met je pleegzorgbegeleider.

In verband met grote drukte rondom declaraties kan het langer duren dan normaal voordat uw declaratie verwerkt is. Onze excuses voor het ongemak.

Verzekeringsgegevens
Wil je je verzekeringsgegevens doorgeven? Download dan één van onderstaande formulieren.

Zorgverzekering
Download bestand

Aansprakelijkheidsverzekering
Download bestand