Pleegouderraad Enver

Net als u zijn wij (de leden van de POR) pleegouder (klant) van Enver. Daardoor hebben we een mening over alles wat in pleegzorgland gebeurt. Dat is dan ook de reden dat wij samenkomen als de pleegouderraad (POR).

De POR, pleegouders voor pleegouders!

Wat we doen
De POR (PleegOuderRaad) praat en denkt mee over het pleegzorgbeleid van Enver. Op deze manier proberen we de aangeboden hulp- en dienstverlening aan pleegouders en pleegkinderen aan te scherpen, het goede te behouden, uit te breiden en onder de aandacht te brengen. De POR vertegenwoordigt alle pleegouders van Enver. Het gaat hierbij om ruim 1200 pleeggezinnen (en ruim 1500 pleegkinderen). De POR praat regelmatig met het bestuur van Enver en heeft ook goede contacten met verschillende disciplines, zoals het programmateam, de ondernemingsraad (OR), Raad van Toezicht en de cliëntenraad. De POR bespreekt knelpunten, suggesties en ervaringen van pleegouders en kan aan de genoemde personen binnen Enver gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook schrijven we regelmatig artikelen in de nieuwsbrief.

U kunt de POR in feite beschouwen als de ondernemingsraad van de pleegouders en hun pleegzorgvoorziening (Enver). Met al uw vragen, suggesties of opmerkingen kunt u ons bereiken via por.enver@gmail.com.  We behandelen alle informatie van pleegouders vertrouwelijk. We zullen u sowieso altijd een luisterend oor bieden. Soms hebben we zelf een advies, soms verwijzen we door. We behandelen geen individuele klachten van pleegouders; dat is het werk van het AKJ. Met de door u/jullie gegeven input zullen we, daar waar het de pleegzorg in haar algemeenheid treft, Enver bevragen en adviseren. Onze rol is dus het monitoren van veranderingen, bijzonderheden of zaken die de pleegzorg in het algemeen, of op meerdere plaatsen raken.

Lid worden
De pleegzorgvoorziening van Enver hoort graag wat pleegouders van hun hulp- en dienstverlening vinden. Via de POR kunt u actief hierover meedenken en meepraten. Vind u dat zaken anders of beter kunnen worden geregeld? Laat het de POR dan weten! Wilt u zelf actief meedenken? Dit kan door lid te worden van de pleegouderraad. Wij willen de pleegouderraad graag uitbreiden. Interesse? Stuur dan een mail naar por.enver@gmail.com. Benieuwd naar de leden van de POR? Lees dan het nieuwsartikel 'de pleegouderraad stelt zich voor!'.  

De achterban van de POR: dat is iedere pleegouder van Enver
Mocht lid worden van de POR voor nu een te grote stap zijn, maar wilt u wel iets kwijt of mee denken? Dan kunt u op mails met verzoeken van de POR reageren, of zelf vrijblijvend een mail naar ons sturen. Als u uw telefoonnummer meestuurt en een tijd waarop u het best bereikbaar bent, belt één van ons u op voor een gesprek(je). De pleegouderraad wordt op deze manier gevoed met ervaringen en signalen uit de praktijk, waarmee wij Enver kunnen adviseren. Laat dus gerust van u horen. U bent daarin echt onmisbaar! 

Contact
Heeft vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur ons een mail via: por.enver@gmail.com. Wilt u ons liever schrijven? Dat kan ook:

POR
p/a Postbus 258
3000 AG Rotterdam

Voorzitter POR: Marian Rink 
Secretaris POR: Angélique Teeuw