Buddyproject

We horen regelmatig van pleegouders dat ze behoefte hebben aan contact met andere pleegouders. In het buddyproject brengen we pleegouders met elkaar in contact.

Pleegouders geven regelmatig aan dat zij, naast de reguliere begeleiding door de pleegzorgbegeleider, behoefte hebben aan contact met andere pleegouders. Zo kunnen zij van elkaar leren hoe om te gaan met situaties waar zij binnen de zorg voor hun pleegkinderen tegen aanlopen. Dit geldt met name voor startende pleegouders, maar zeker ook ervaren pleegouders kunnen tegen moeilijkheden aanlopen, waarbij het fijn is om van gedachten te wisselen met iemand die de situatie herkent. Het gaat hier dan om zogenaamd ‘buddyschap’.

Door een buddy te koppelen aan een pleegouder die hier behoefte aan heeft, bieden we op laagdrempelige wijze extra hulp aan pleegouders. Extra hulp die gebaseerd is op ervaring en (h)erkenning van mensen die vanuit eigen ervaring weten waar ze over praten en van daaruit mee kunnen denken over een oplossing voor of antwoord op allerlei vragen. Het is voor pleegouders immers fijn als er niet alleen een professional is om hen te begeleiden, maar juist ook een collega-pleegouder die echt weet hoe het is. De buddy’s hebben bovendien een verbindende rol richting Enver.

Buddy worden
Momenteel zijn we bezig met het opstarten van dit buddyproject. Op dit moment betekent dit dat we nu eerst op zoek zijn naar pleegouders die graag buddy willen worden. Buddy zijn is een verdieping voor jezelf als pleegouder en een mogelijkheid om -door een ander bij te staan- veel (meer) te leren over allerlei aspecten van pleegzorg. Daarbij is bewezen dat het buddyschap breakdowns kan voorkomen. Redenen genoeg dus om dit eens goed voor jezelf te overwegen!

Een buddy ben je deels al door je ervaringen met pleegzorg, door betrokkenheid bij andere pleegouders en door de wens, de tijd en de mogelijkheid om al die kennis en ervaring met anderen te delen. Daarnaast krijg je vanuit Enver een training en begeleiding aangeboden om het buddyschap binnen gestelde kaders goed vorm te geven en natuurlijk een extra netwerk van collega-buddy’s, waardoor veel mogelijkheden ontstaan om te sparren. Spreekt het buddyschap je aan en denk je daar de juiste vaardigheden voor te hebben? Bespreek dit dan allereerst met je pleegzorgbegeleider. Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen naar pleegzorg@enver.nl.

Ook op het landelijk pleegzorgplatform vind je een besloten community voor pleegouders om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

community