Kosten declareren

Op basis van de Regeling bijzondere kosten pleegzorg 2024 kun je als pleegouder noodzakelijke kosten declareren, die niet onder de basisvergoeding of een andere regeling vallen. 

Vanwege de overgang naar een nieuw systeem is het vanaf 1 februari 2024 niet meer mogelijk om declaraties digitaal in te dienen. Het formulier bijzondere kosten en reiskosten kun je mailen naar pleegzorg@enver.nl. Vergeet niet om hierbij facturen en/of betaalbewijzen toe te voegen. 

Alle declaraties van een boekjaar moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar worden ingediend (dus voor 2023 is dit vóór 1 februari 2024).

Declaratieformulieren
Download hieronder het betreffende declaratieformulier. Neem bij vragen contact op met je pleegzorgbegeleider.