Financiën

De opvang en opvoeding van je pleegkind kost geld. Wat krijg je vergoed? Hoe werkt dat met de belasting? Met kortingen en toeslagen? Wie regelt de verzekering? Op deze pagina lees je meer over de financiële kant van pleegzorg.

Pleegvergoeding

Basisvergoeding en toeslagen
De pleegvergoeding is een onkostenvergoeding voor normale, terugkerende kosten van de opvoeding en verzorging van je pleegkind. De hoogte van de basisvergoeding en diverse toeslagen worden jaarlijks landelijk vastgesteld en is afhankelijk van de situatie. Bekijk pleegvergoeding 2023.

Enver verricht de betaling rond de 25e van de maand. Pleegouders ontvangen de vergoeding rond de 28e van de maand op hun rekening.

Vergoeding bijzondere kosten
Wanneer er noodzakelijke kosten zijn, die niet uit de basisvergoeding of een andere regeling kunnen worden betaald, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de Regeling bijzondere kosten pleegzorg 2022. 

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:  

  • Onderwijskosten die niet onder de basisvergoeding vallen, zoals een ouderbijdrage, schoolreis, lesmaterialen of overblijfkosten bij continurooster.
  • Kosten voor een (brom-)fiets, een bril of de aanschaf van een identiteitsbewijs.
  • Reiskosten boven de 500 km per jaar: voor verplichte familiecontacten, veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, of therapiebezoek.
  • Reiskosten openbaar vervoer t.b.v. voortgezet onderwijs, na aftrek van een 1-zone abonnement.

Bijzondere kosten kun je online declareren. 

Meer informatie over kosten en vergoedingen pleegzorg.

Belasting, toeslagen en kortingen

De pleegvergoeding is een onkostenvergoeding. Het telt niet mee als inkomen. Als pleegouder betaal je hierover dus geen belasting. Het wordt in principe ook niet gekort op een eventuele (bijstands)uitkering. In sommige situaties heb je als pleegouder recht op een extra toelage of korting. Meer informatie

Spaarrekening openen voor je pleegkind?

Als je pleegkind onder toezicht staat (OTS) kan het problemen geven om een rekening te openen op naam van je pleegkind. Degene die het gezag heeft, beheert namelijk ook het vermogen van het kind. De gezaghebbende ouder moet tekenen voor de aanvraag en kan vervolgens ook zelf gebruik maken van de rekening tot het kind meerderjarig is. Als de voogdij ligt bij de gecertificeerde instelling (bijv. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond), dan kun je hen vragen een rekening voor je pleegkind te openen of jou daartoe te machtigen. Een andere mogelijkheid is zelf een rekening te openen op je eigen naam, met de toevoeging ten behoeve van. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden bij je bank.

Verzekeringen

Het is belangrijk dat pleegkinderen verzekerd zijn. De belangrijkste verzekeringen voor een pleegkind zijn:

  • basiszorgverzekering
  • eventueel een aanvullende zorgverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Een basiszorgverzekering is wel wettelijk verplicht. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Wie de verzekering voor een pleegkind afsluit, is afhankelijk van het type plaatsing. Meer informatie  

Wil je verzekeringsgegevens doorgeven? Download dan één van onderstaande formulieren.


Juridische hulp voor pleegouders

Enver heeft een collectieve afspraak voor juridische hulp ten behoeve van pleegouders. Indien je in je rol als pleegouder van Enver te maken krijgt met een geschil, kun je hierop een beroep doen. Meer informatie.