Trainingen

Om je goed te ondersteunen in het pleegouderschap, volg je bij Enver verschillende trainingen.

Basistraining

Aspirant-pleegouders die middenin hun screeningstraject zitten om pleegouder te worden, volgen de basistraining. In deze training gaan we gedurende drie avonden aan de slag rondom verschillende thema’s die van belang zijn voor beginnende pleegouders. Twee pleegzorgbegeleiders van Enver verzorgen de training. De basistraining is verplicht om te volgen.

Vervolgtrainingen

Als pleegouder krijg je bij de opvoeding van je pleegkinderen te maken met specifieke thema’s, zoals hechting, omgaan met eigen ouders en seksuele opvoeding van pleegkinderen. Om je daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen, verzorgen onze pleegzorgbegeleiders diverse trainingen rond deze thema’s. De trainingen zijn erop gericht om jou als pleegouder sterker en zekerder te maken in de opvoeding van je pleegkind(eren). Ze vormen een aanvulling op de basistraining voor nieuwe pleegouders, maar zijn ook zeer geschikt voor ervaren pleegouders. Vervolgtrainingen zijn verplicht om te volgen.

Werkwijze

In iedere training wordt je kennis over een bepaald thema vergroot en ga je met concrete tips en adviezen naar huis voor je eigen thuissituatie. We streven naar een veilige sfeer waarin iedereen de voor hem of haar moeilijke punten in kan brengen rondom het thema van de training. Om zoveel mogelijk te profiteren van de koppeling die we maken tussen theorie en praktijk, is het van belang dat er een pleegkind bij je in huis woont op het moment dat je de training volgt.

Aanmelden

Je kunt je voor de trainingen aanmelden via je pleegzorgbegeleider. De data van de trainingen vind je in de agenda. Na aanmelding krijg je van je pleegzorgbegeleider een bevestiging van deelname.

1. Hechting

Heel veel pleegkinderen ervaren problemen in hun hechtingsontwikkeling. Ze hebben soms een verleden achter de rug waarin opvoeders er weinig of wisselend voor hen zijn geweest of ze hebben ronduit beangstigende dingen meegemaakt in relatie met volwassenen. Hierdoor hebben ze weinig basisvertrouwen opgedaan richting volwassenen. Er is vaak sprake van een onveilige hechtingsstijl. Dit merk je ook aan het gedrag en in het contact met je pleegkind.

In deze training gaan we gedurende twee avonden aan de slag rond het thema hechting. Wat is hechting en hoe verloopt een normale ontwikkeling? Hoe kan het misgaan en welke gevolgen heeft dit voor een kind? Aan het eind van de training heb je meer kennis over hechting én inzicht in de hechtingsstijl van je eigen pleegkind. En het allerbelangrijkste: hoe je je pleegkind kunt helpen om het basisvertrouwen (terug) te krijgen.

2. Seksuele opvoeding 0 – 12 jaar / pubertraining 12 – 18 jaar

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de residentiële zorg en pleegzorg een aanzienlijk groter risico lopen op seksueel misbruik dan kinderen die bij hun ouders wonen. Daarom vraagt het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van pleegkinderen extra aandacht van pleegouders en begeleiders. Want openheid van volwassenen is het belangrijkste wapen om seksueel misbruik aan te pakken. Wanneer pleegouders, ouders en pleegkinderen zich vrij voelen om met elkaar over seksualiteit te praten, is de kans groter dat pleegkinderen ook durven te praten over mogelijk seksueel misbruik indien daarvan sprake is (geweest).

Tijdens de training gaan we in op de gezonde ontwikkeling vanaf de geboorte tot de volwassenheid, met nadruk op de leeftijd van 0-12 jaar of 12-18 jaar. Om een gezonde ontwikkeling te bevorderen, wordt er een beroep gedaan op je vaardigheden en kennis. Dit kan een hele uitdaging zijn, want de meeste volwassenen voelen zich op zijn minst enigszins geremd als het over seksualiteit gaat. We bespreken met elkaar de rechten van het kind, aandachtspunten bij pleegkinderen en wat je (pleeg)kind van jou nodig heeft. Hoe kun je in gesprek gaan en in gesprek blijven? Ook geven we tips over bruikbare boeken, folders en websites en krijg je alle informatie mee naar huis.

3. Samen één team (alleen voor bestandspleegouders)

Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Als pleegouder zorg je voor een kind, omdat zijn of haar ouders dat (tijdelijk) niet mogen of kunnen. In principe is pleegzorg tijdelijk en als het kan, werken we aan een terugkeer naar huis. Zolang een pleegkind bij je woont, is het belangrijk om over het contact met de ouder(s) van je pleegkind na te denken en dit contact tussen kind en de ouder en tussen jou en de ouder vorm te geven. Vanuit Enver ondersteunen we je hierbij. Dit doet je pleegzorgbegeleider, maar dit doen we ook in een aanvullende training.

De training ‘samen één team’ gaat over contacten met ouders. In twee avonden gaan we in een interactief programma met jou drie thema’s behandelen:

  1. Hoe ziet een goed en veilig contact er uit tussen je pleegkind en zijn ouders? Wat zijn daarin (per leeftijd) belangrijke factoren?
  2. Op welke manier kun je het contact tussen je pleegkind en zijn ouders begeleiden en ondersteunen?
  3. Hoe geef je je eigen contact met de ouders van je pleegkind vorm? Wat zijn succesfactoren om de relatie goed of werkbaar te maken?

Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

4. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Pleegkinderen hebben regelmatig één of meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Voor jou als pleegouder kan het lastig zijn om te weten hoe je hiermee het beste kunt omgaan. In deze training ontdek je dat het kijken door een ‘traumabril’ naar het gedrag van je pleegkind een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van het kind. De training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 12 pleegouders die allemaal minimaal 6 maanden voor een pleegkind (0-18 jaar) zorgen. In 8 modules behandelen we belangrijke thema’s. Je krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen en je leert hoe je het gevoel van veiligheid bij getraumatiseerde kinderen kunt vergroten. Ook verkrijg je inzicht in het herkennen en ontwikkelen van de krachten van getraumatiseerde kinderen. Bij elke module vindt kennisoverdracht plaats en koppel je met behulp van werkbladen de opgedane kennis aan de situatie bij jou thuis. Daarnaast is er ruimte om ervaringen met andere pleegouders uit te wisselen en tips met elkaar te delen. Voor de laatste bijeenkomst kun je belangrijke mensen uit je netwerk uitnodigen.

Benieuwd wanneer welke training gepland staat? Bekijk dan onze agenda.

Ook op het landelijke pleegzorgplatform vind je een uitgebreid aanbod van gratis online trainingen.

pleegzorg-nl