Nieuws van de POR - februari 2024

Sjonge, zijn we sinds de laatste keer iets schrijven voor de nieuwsbrief alweer bijna in maart aanbeland! Het is wat stilletjes geweest vanuit de Por, het laatste halfjaar. Daaraan liggen allerlei redenen ten grondslag. Van grootscheepse verbouwingen tot aan transformaties van pleeggezin naar gezinshuis en dit natuurlijk naast alle perikelen die we allemaal met onze (pleeg) kinderen kennen; reacties op bezoeken met ouders, gedoe rondom het woonplaatsbeginsel, de puberitis of andere zorgen.

We hebben wel contact gehad, maar niet actief vergaderd. Tot een aantal weken terug waarbij de bestuurder ons heeft meegenomen in een update over hoe het met Enver gaat. Ik verzeker u; niks om u zorgen over te maken!;-)

Ons gewaardeerde teamlid Eline van der Hoek, die u wellicht ook eens heeft ontmoet als buddy, gaat de POR verleden. Samen met haar man en (pleeg)kinderen gaat zij verhuizen, dichter in de buurt bij ouders en schoonouders waardoor zij niet meer valt onder Enver. Uiteraard hebben we haar iets gegeven als blijk van dank, maar ook vanaf deze plek: Dank, Eline! We zullen je nuchtere en verstandige kijk missen, maar nogmaals veel geluk met jou en de jouwen toegewenst.

We hopen als Por de komende tijd weer wat productiever te zijn; de P-toets over pleegoudertevredenheid komt er weer aan. Vult u hem in? Het is zo belangrijk om aan te geven waar u blij mee bent en wat wellicht verbetering behoeft. Wij gaan dat laatste dan weer monitoren en zullen ook meedenken. Daarnaast staan er nog wat themabijeenkomsten op stapel. Kortom de Por-agenda begint weer wat voller te lopen.

Tot slot; weet ons te vinden als er iets is. We nemen elk signaal serieus, maar hebben ook niet op alles invloed. In ieder geval maken we dat wat ons bereikt altijd aanhangig. Mail ons op Por.enver@gmail.com.

We hopen u snel weer eens te mogen begroeten!