Nieuws van de POR - juli 2024

Ik staar al dagen naar het toetsenbord. Toch nog maar een nachtje over slapen. Want wat zeggen we tegen jullie in deze nieuwsbrief? In de aanloop hier naar de nieuwe nieuwsbrief beseffen we dat we ons laatste tijd soms ongemakkelijk voelen als pleegouder, in meerdere opzichten. 

We willen er toch iets over zeggen tegen jullie. Want negeren wat er de afgelopen tijd over pleegouders gezegd is, kunnen we niet.

We weten nog niets, en tegelijk willen we ons juist op deze plaats niet klein maken. Veel van de pleegouders hebben we horen zeggen; we zijn geschokt, verdrietig, boos, teleurgesteld en maken ons zorgen. Velen van ons wonen gevoelsmatig  ‘in een glazen huis’. We hebben velen van u gehoord, gesproken deze afgelopen weken. 

Maar trekken het liefste de gordijnen dicht. De buitenwereld ‘vindt iets van ons’, omdat er ergens, bij één van ons iets naars gebeurd is.

De gekste vragen worden gesteld door bekenden, op het schoolplein, een borrel of het werk; vertel ‘ns, wat doe jij met die 25 euro per dag, of; doe jij het ook voor het geld? Hoe vaak komen ze bij jou op bezoek?  Heb je een VOG?  We overdrijven niet als we zeggen dat er zelfs verdienmodellen rondgaan op socials waarin de ‘opbrengsten’ van een pleegkind worden vergeleken met die van een wietkwekerij. Blijkbaar zit we, en vele pleegouders met ons ‘in de betere handel’.

Wat gaat dit betekenen voor onze vaak zorgvuldig – op maat en naar mogelijkheden opgebouwde relaties met de biologische families van alle pleegkinderen, wat maken ouders en familieleden zich nu voor zorgen, wat gaat er in hen om, en wat kunnen we doen om hen gerust te stellen. Wie? Hoe? Wanneer? 

Het gaat in de media niet meer over hetgeen waar we zo goed in zijn, wat we zo graag vanuit ons hart doen; zo goed mogelijk zorgen voor het kind van iemand anders.

Nee, het gaat de pleegouder die meewerkt aan de kinderhandel in Nederland…en ach u kent de verhalen en verwijten ongetwijfeld ook.

Vragen
Als POR zijn we geschokt door wat er is gebeurd. We hebben veel vragen en krijgen ook van jullie veel vragen. De antwoorden op die vragen gaan er komen. Wanneer de tijd daar klaar voor is. In vertrouwen, dat de POR door Enver net zo goed wordt meegenomen als dat de afgelopen weken het geval was.

Wéét dat we uw zorgen, vragen en geluiden horen. Ook mails worden gelezen, maar we hebben we gewoonweg nog geen antwoord op alle vragen.

Wel kunnen we u vertellen dat binnen Enver, op de verschillende niveaus de betrokkenheid groot is. Zowel vanuit de hulpverleningsteams – als op de diverse bestuurlijk niveaus zoekt men de verbinding, en laat weten dat ze er ook voor pleegouders zijn, de zorgen delen. Heeft u vragen, zorgen etc. Deel ze. Met ons, met uw pleegzorgbegeleider of andere betrokkenen vanuit Enver.

Dit dragen we hopelijk met elkaar, omdat de voorbeelden van waar het zoveel anders gaat, is gegaan, het waarom niet verteld kan worden uit bescherming naar de jeugdigen, of hun families, en onze eigen gezinnen. Maar ook omdat de successen niet interessant genoeg zijn voor de media om te delen. Maar er komt ongetwijfeld een moment waarop die verhalen weer gehoord worden, en we verder kunnen. Met elkaar staan we om en voor de pleegzorg.

Fijne zomer!
We wensen u namens de pleegouderraad een rustige zomer om even bij te tanken. Alhoewel… vakanties zijn vaak hard werken omdat scholen dicht gaan en de hulpverlening deels stilligt.

Er is een heel fijne respons op het tevredenheidsonderzoek. Onze hartelijke dank voor uw medewerking daaraan. We hopen na de zomer samen met het programmateam de uitkomsten in kaart te brengen. Uiteraard delen we deze uitkomsten met jullie.

Een zomerse groet namens ons allen!

Ronald, Henny, Marjan, Margreet, Juriaan, Erik, Angélique