Nieuws van de POR - november 2023

In de POR zitten allerlei pleegouders én zelfs een gezinshuisouder. En we zijn er ook voor jullie: alle pleegouders van Enver. We proberen zo goed mogelijk te bepalen waar Enver de komende tijd aandacht aan moet geven. Ook proberen we de ontwikkelingen bij te houden die van invloed zijn op onze rol als pleegouder.

Wellicht dat je een van ons dus al eens gesproken hebt. Onlangs hebben we meegedacht over de wervingscampagne van Enver en hebben we bijvoorbeeld concreet aandacht gevraagd voor pleegouders die te maken krijgen met biologische ouders die onder invloed blijken te zijn tijdens het bezoek. Onze signalen worden serieus genomen en o.a. het Programmateam van Enver kijkt vervolgens welke stappen gezet kunnen worden. Een mooie samenwerking!

Als Por hebben we wat minder vergaderd dit kwartaal, maar in onze groepsapp was het soms een drukte van jewelste! . We hebben een bijeenkomst met het programmateam gehad. Hierin zijn we weer meegenomen in allerlei pleegzorg gerelateerde zaken, zoals Mockingbird, dat toch echt binnenkort gaat starten en we hebben onze feedback geleverd op een document dat ging over gesprekken tussen kinderen en de pleegzorgbegeleider.

Vanaf januari zal er weer meer te melden zijn!

Tot die tijd…. Tellen we af tot Oud en Nieuw. Sommigen omdat ze het een fantastisch feest vinden, anderen zien er om wat voor reden dan ook als een berg tegenop.

Hoe dan ook…we wensen jullie alvast (een goede aanloop naar) mooie dagen toe!

Hartelijke groeten vanuit de Por!