Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg kan op vele verschillende manieren. Met elkaar zoeken we altijd naar de vorm die het beste past bij het pleegkind, zijn of haar ouders en pleegouders. Er zijn verschillende typen pleeggezinnen en typen pleegzorg. In principe kan iedereen van 21 jaar of ouder pleegouder worden.

Netwerkpleeggezin

Een groot deel van de kinderen dat (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, woont bij een bekende, zoals een opa, oma, tante, oom, juf of meester. Zij zijn het netwerk van een kind en daarom noemen we deze vorm van pleegzorg ook wel netwerkpleegzorg. We kijken altijd eerst of een kind terecht kan bij iemand in zijn of haar netwerk.

Bestandspleeggezin

Het is niet altijd mogelijk dat kinderen bij iemand in hun netwerk gaan wonen. Voor deze kinderen zoeken we naar andere gezinnen die deze kinderen willen opvangen. Deze gezinnen noemen we bestandspleeggezinnen. Om een goede match te maken tussen pleeggezin en pleegkind zoeken we altijd naar nieuwe pleeggezinnen.

Deeltijdpleegzorg

Voor veel kinderen is het fijn als ze af en toe een dag(deel) of een paar dagen per week of maand worden opgevangen in een ander gezin. Soms doordeweeks, soms in weekenden of vakanties. Door deze dagen in een ander gezin kunnen kinderen en hun ouders weer opladen. Hierdoor kunnen kinderen toch in hun eigen gezin blijven wonen.

Voltijdpleegzorg

Voor andere kinderen is langdurige ondersteuning nodig, waarbij ze alle dagen van de week door een pleeggezin worden opgevangen. Opvang in een pleeggezin is tijdelijk. Dit betekent dat we meestal toewerken naar terugkeer van het kind naar zijn of haar ouders.

Hoe lang dit duurt, verschilt. Soms blijkt dat ouders niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. In dat geval blijven kinderen tot ze volwassen zijn bij hun pleegouders wonen.

Hoe word je pleegouder?

Op pleegouder bij Enver te worden, doorloop je een aantal stappen. We begeleiden je bij iedere stap. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Voldoen aan de voorwaarden

Een informatieavond bezoeken

Aanmelden als pleegouder

Kennismakingsgesprek

Invullen vragenlijst

Huisbezoek

Basistraining

Tweede huisbezoek

Eindgesprek

Wachten op een match met een pleegkind

Vervolgtrainingen

Interesse?

Informatieavonden

Wil je meer weten over pleegzorg en pleegouder zijn bij Enver? Vraag dan vrijblijvend een informatiepakket aan via onderstaande link. Of neem contact op met het Servicecentrum pleegzorg

Servicecentrum pleegzorg

Het Servicecentrum is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:30 tot 16:00 uur. 

We organiseren maandelijks een informatieavond voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg. In de agenda vind je een overzicht van de komende informatieavonden.