Kenniscentrum / Financiën / Pleegvergoeding

Pleegvergoeding

Jaarlijks wordt landelijk vastgesteld hoe hoog de pleegvergoeding is. Dit wordt vastgelegd in de Regeling Pleegvergoeding, die onderdeel is van de Regeling Jeugdwet  (art. 5). Daarin staan o.a. regels over de hoogte van de basisbedragen per leeftijdscategorie, in welke gevallen een toeslag gegeven kan worden en wanneer een korting moet worden toegepast.

Pleegvergoeding 2019

De pleegvergoeding is een dagvergoeding. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding die u ontvangt per maand kan verschillen, afhankelijk van het aantal dagen in de betreffende maand.

Toeslagen voor crisisplaatsingen
Wordt een kind onverwacht in uw gezin geplaatst én is dit zijn of haar eerste uithuisplaatsing? Dan ontvangt u maximaal vier weken een extra vergoeding van €3,68 per kind per dag. Deze vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die u in crisissituaties maakt, denk aan extra kleding of de inrichting van de slaapkamer.

Toeslag voor drie pleegkinderen
Zorgt u voor drie of meer pleegkinderen? Dan ontvangt u vanaf het derde pleegkind een toeslag van €3,68 per dag, gedurende de tijd dat er drie of meer pleegkinderen in huis wonen. Deze toeslag is er voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervanging van meubels.

Toeslag voor zorg voor een pleegkind met een beperking
Zorgt u voor een  pleegkind met een lichamelijke, geestelijke of zintuigelijke beperking? Dan ontvangt u een toeslag van maximaal € 3,68 per dag. De pleegzorgaanbieder beoordeelt of de toeslag wordt uitgekeerd en beoordeelt de hoogte van de toeslag.