Kenniscentrum / Onze werkwijze / Veiligheidschecklist

Welzijn en veiligheid van uw pleegkind

Het welzijn en de veiligheid van uw pleegkind(eren) zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen u en uw begeleider. Om ervoor te zorgen dat we daarbij niets over het hoofd zien, loopt u met uw begeleider ieder jaar ook de checklist ‘Indicatoren veiligheid kind in pleeggezin’ door. Op die manier komen ook onderwerpen aan de orde, die tijdens de reguliere huisbezoeken niet altijd aan bod komen. 

De checklist is een goede gelegenheid om met elkaar nog eens heel bewust stil te staan bij belangrijke aspecten rond de dagelijkse verzorging van uw pleegkind, de omgeving waarin het opgroeit, uw persoonlijke en gezinssituatie en eventuele risicofactoren van uw pleegkind. Doel van het invullen van de lijst, en het daarbij horende gesprek, is zicht te krijgen op eventuele risico’s en de veiligheid van uw pleegkind.

We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om te vertellen als iets niet zo goed loopt. Toch is het heel belangrijk ook daarover open en eerlijk te zijn. Alleen dan kan de begeleider u helpen en met u werken aan een oplossing. Vrijwel altijd komen we er samen uit en kunnen we een positieve wending geven aan de situatie.

Ook als u denkt: ‘Het probleem is maar voor even.’, ‘Ik los het zelf wel op.’ of ‘Het valt wel mee.’, is het belangrijk het met uw begeleider te bespreken. Dit voorkomt dat we voor verrassingen komen te staan, of dat zaken escaleren.

Uiteraard hoeft u voor het bespreken van vragen en problemen niet te wachten op de checklist. U kunt daarvoor het hele jaar rond bij uw begeleider terecht.