Pleegvergoeding 2023

De pleegvergoeding is bedoeld voor de normale, terugkerende kosten voor opvoeding en verzorging van je pleegkind. Het gaat daarbij onder meer om de kosten voor voeding, inrichting, verwarming, wassen, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten (sport en andere ontspanning), kleine kosten van onderwijs (pennen, agenda, schriften, enz.) en reiskosten (bijvoorbeeld voor school- en weekendbezoek aan ouders) tot 500 km per kalenderjaar per kind.

Jaarlijks wordt landelijk vastgesteld hoe hoog de pleegvergoeding is. Dit wordt vastgelegd in de Regeling Pleegvergoeding, die onderdeel is van de Regeling Jeugdwet (art. 5). Daarin staan onder andere regels over de hoogte van de basisbedragen per leeftijdscategorie, in welke gevallen een toeslag gegeven kan worden en wanneer een korting moet worden toegepast.

Hoogte pleegvergoeding 2023
Hieronder vind je de basisbedragen van de vergoeding per kind. 

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 22,29
9 t/m 11 jaar € 22,59
12 t/m 15 jaar € 24,60
16 t/m 17 jaar € 27,16
18 jaar en ouder € 27,44

De pleegvergoeding is een dagvergoeding. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding die je ontvangt per maand kan verschillen, afhankelijk van het aantal dagen in de betreffende maand.

Extra vergoeding pleegzorg
Soms kun je een extra vergoeding voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld als je extra kosten maakt bij crisisopvang of als je voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. Je krijgt dan een extra vergoeding (toelage) vanaf het 3e pleegkind. In 2022 is de extra vergoeding maximaal € 4,45 per dag.

Toeslag voor zorg voor een pleegkind met een beperking
Zorg je voor een pleegkind met een lichamelijke, geestelijke of zintuigelijke beperking? Dan ontvang je een toeslag van maximaal €4,45 per dag. Enver beoordeelt of de toeslag wordt uitgekeerd en beoordeelt de hoogte van de toeslag.