Cliëntenraad

De mening van jouw pleegkind(eren) is belangrijk voor ons!

Als pleegouder van Enver kun je in de (schaduw-)por meepraten en -denken over ons pleegouderbeleid. Wij zijn heel blij dat je dat doet, omdat wij zo onze dienstverlening aan pleegouders en –kinderen kunnen verbeteren.

Wij horen echter ook graag de mening van onze pleegkinderen. Daarom vragen we aan hen – net als aan andere klanten – om over diverse onderwerpen met ons mee te denken en hun mening te geven, bijvoorbeeld over klanttevredenheid, dossierbeleid en informatie aan cliënten. Daarnaast kunnen ze ook zelf onderwerpen aandragen om te bespreken. Dat kan op verschillende manieren zoals e-mail, skype, whatsapp, gezamenlijke bijeenkomsten, etc., net wat de cliënt prettig vindt.

Denk je dat jouw pleegkind met ons wil meedenken en –praten? Wij zouden het fijn vinden wanneer je daarover met hem of haar in gesprek zou willen gaan. Bij deelname heeft je pleegkind recht op een basisvergoeding plus een vergoeding van eventueel gemaakte onkosten. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met je pleegzorgbegeleider.