Coachingsplan

De afspraken, doelen, hulpvragen en voortgang schrijven we op in het coachingsplan, in begrijpelijke taal en het liefst samen met pleegouders. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of andere vragen, stellen we het plan weer bij. Zo is er altijd een actueel plan.

Samen werken aan doelen
Op basis van het coachingsplan werken we met de pleegouders en het pleegkind aan doelen en oplossingen. We stemmen regelmatig met elkaar af en sluiten zo goed mogelijk aan op de wensen, behoeften en mogelijkheden van het gezin. De doelen en aandachtspunten formuleren we in begrijpelijke taal: geen grote doelen of jargon. Het zijn doelen waaraan het gezin zelf kan en wil werken, samen met de mensen om hen heen, zoals de ouders, leerkrachten en andere mensen die belangrijk zijn, en met ondersteuning van de pleegzorgbegeleider.

Aansluiten bij wat goed gaat
Centrale vragen in de gesprekken zijn: wat zien we, wat hebben jullie, het pleegkind en de pleegouders nodig; wat willen jullie veranderen, versterken en behouden en hoe kan de pleegzorgbegeleider daarbij helpen? We kijken naar wat goed gaat, wat motiverend werkt en over welke kwaliteiten, talenten en mogelijkheden pleegkind en pleeggezin beschikken om hun wensen en behoeften te realiseren. De ontwikkelingen die we met elkaar zien, zijn leidend en bepalen de verdere invulling van de begeleiding.

Ieder huisbezoek is een evaluatiemoment
Na ieder huisbezoek stemmen we met de pleegouder(s), en als het kan het pleegkind, af wat er wordt vastgelegd in het dossier. Wat willen we vasthouden van het gesprek en hoe schrijven we dat op? Zo komen alle belangrijke afspraken, doelen en hulpvragen in het coachingsplan in dezelfde taal waarin het is besproken. Ieder huisbezoek blikken we terug en kijken we of er nieuwe ontwikkelingen of vragen zijn. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen of andere vragen zijn, wordt het coachingsplan bijgesteld. Zo kan de pleegzorgbegeleider op elk gewenst moment een actueel plan of evaluatieverslag leveren.

Helaas hebben de meeste pleegzorgbegeleiders nog niet de middelen om direct bij u thuis op de bank het coachingsplan aan te vullen of aan te passen. Daar hopen we op korte termijn verandering in te brengen, zodat je echt met elkaar aan het plan kunt werken. Uiteraard kun je nu al ten alle tijden meedenken en een uitdraai opvragen bij je begeleider.