Juridische hulp voor pleegouders

Enver heeft een collectieve afspraak voor juridische hulp ten behoeve van pleegouders. Indien je in je rol als pleegouder van Enver te maken krijgt met een geschil, kun je hierop een beroep doen:

  • als er een aanklacht is ingediend en er sprake is van strafvervolging;
  • als er sprake is van schade (m.u.v. motorrijtuigen) als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden;
  • als er sprake is van een vordering op grond van onrechtmatige daad (de verzekering vormt in dit geval een aanvulling op je bestaande wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.);
  • bij integriteitskwesties.


Integriteitskwesties
Hiervan is sprake wanneer je als pleegouder een conflict hebt met Enver omdat je ‘iets aan de kaak wilt stellen’ (klokkenluider) en Enver hierop dreigt met sancties.

Traumazorg
Wanneer je in je rol als pleegouder te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, kun je professionele ondersteuning krijgen bij de eerste opvang en verwerking van dit trauma.

Wanneer niet van toepassing?
De verzekering geldt alleen in die situaties die betrekking hebben op je rol als pleegouder. Wanneer je bijvoorbeeld een geschil hebt met je buren over een persoonlijke kwestie die niets te maken heeft met je rol als pleegouder, dan kun je geen gebruik maken van deze verzekering.

De verzekering geldt ook niet voor rechtsbijstand in gerechtelijke procedures in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel.

Gebruikmaken van de verzekering
Als je een beroep wilt doen op de rechtsbijstandverzekering, kun je contact opnemen met je begeleider pleegzorg. Je kunt bij hem of haar ook terecht voor vragen of aanvullende informatie.