Welzijn en veiligheid van je pleegkind


Het welzijn en de veiligheid van je pleegkind(eren) zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen jou en je begeleider. Om ervoor te zorgen dat we daarbij niets over het hoofd zien, loop je met je begeleider ieder jaar ook de checklist ‘Indicatoren veiligheid kind in pleeggezin’ door. Op die manier komen ook onderwerpen aan de orde, die tijdens de reguliere huisbezoeken niet altijd aan bod komen.

De checklist is een goede gelegenheid om met elkaar nog eens heel bewust stil te staan bij belangrijke aspecten rond de dagelijkse verzorging van je pleegkind, de omgeving waarin het opgroeit, jouw persoonlijke en gezinssituatie en eventuele risicofactoren van je pleegkind. Doel van het invullen van de lijst, en het daarbij horende gesprek, is zicht te krijgen op eventuele risico’s en de veiligheid van je pleegkind.

We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om te vertellen als iets niet zo goed loopt. Toch is het heel belangrijk ook daarover open en eerlijk te zijn. Alleen dan kan de begeleider je helpen en met jou werken aan een oplossing. Vrijwel altijd komen we er samen uit en kunnen we een positieve wending geven aan de situatie.

Ook als je denkt: ‘Het probleem is maar voor even.’, ‘Ik los het zelf wel op.’ of ‘Het valt wel mee.’, is het belangrijk het met je begeleider te bespreken. Dit voorkomt dat we voor verrassingen komen te staan, of dat zaken escaleren.

Uiteraard hoef je voor het bespreken van vragen en problemen niet te wachten op de checklist. Je kunt daarvoor het hele jaar rond bij je begeleider terecht.